Trang chủ Dự án

DỰ ÁN

 • Phong cách: Thiết kế căn hộ hiện đại
 • Loại hình: Thiết kế căn hộ chung cư cao cấp
 • Diện tích sàn: 8×23.5m (188m2)
 • Diện tích thiết kế: 8×23.5m (188m2)
 • Phong cách: Thiết kế căn hộ hiện đại
 • Loại hình: Thiết kế căn hộ chung cư cao cấp
 • Diện tích sàn: 8×23.5m (188m2)
 • Diện tích thiết kế: 8×23.5m (188m2)
 • Phong cách: Thiết kế căn hộ hiện đại
 • Loại hình: Thiết kế căn hộ chung cư cao cấp
 • Diện tích sàn: 8×23.5m (188m2)
 • Diện tích thiết kế: 8×23.5m (188m2)
 • Phong cách: Thiết kế căn hộ hiện đại
 • Loại hình: Thiết kế căn hộ chung cư cao cấp
 • Diện tích sàn: 8×23.5m (188m2)
 • Diện tích thiết kế: 8×23.5m (188m2)
 • Phong cách: Thiết kế căn hộ hiện đại
 • Loại hình: Thiết kế căn hộ chung cư cao cấp
 • Diện tích sàn: 8×23.5m (188m2)
 • Diện tích thiết kế: 8×23.5m (188m2)
 • Phong cách: Thiết kế căn hộ hiện đại
 • Loại hình: Thiết kế căn hộ chung cư cao cấp
 • Diện tích sàn: 8×23.5m (188m2)
 • Diện tích thiết kế: 8×23.5m (188m2)